OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Používáním těchto stránek souhlasíte s tím, že od Vás může být požadováno poskytnutí osobních údajů. Vaše osobní údaje získané prostřednictvím registrace nebo jiným způsobem v souvislosti s Vaším používáním těchto stránek, budou uchovány, zpracovány a použity exkluzivně jen za účelem evidence zákazníků a zájemců o produkty a služby stránek www.bjs-kompresory.cz za účelem poskytnutí jedinečné podpory, spočívající zejména v zasílání informací o produktech, navrhování poskytovaní služeb, odesílaní odpovědí na Vaše otázky nebo v tom, abychom Vás mohli informovat o nových výrobcích, službách nebo o propagačních akcích, které Vám budou nabídnuty společností BJS-KOMPRESORY, spol. s.r.o., systémovým partnerem BJS-KOMPRESORY, spol. s.r.o. nebo autorizovaným prodejcem BJS-KOMPRESORY, spol. s.r.o.. V některých případech budou Vaše osobní údaje zpracovány pro výše uvedené účely třetími stranami, které konají v souladu s instrukcemi společnosti BJS-KOMPRESORY, spol. s.r.o., systémovými partnery BJS-KOMPRESORY, spol. s.r.o. nebo autorizovými prodejci BJS-KOMPRESORY, spol. s.r.o.. Uživatel této stránky uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, přičemž je oprávněn účinně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů písemným oznámením na adresu Kouřimského 2494, 393 01, Pelhřimov. Momentem odvolání nesmí být osobní údaje dále zpracovávány a musí být vymazány z databáze. Poskytnuté osobní údaje budou použity v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů. 

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI


BJS-KOMPRESORY, spol. s.r.o. vynakládá veškeré úsilí pro zajištění přesnosti a aktuálnosti informací na této webové stránce. Vzhledem k politice BJS-KOMPRESORY, spol. s.r.o. a neustálého zdokonalování produktu, jsou všechny údaje předmětem revize a společnost BJS-KOMPRESORY, spol. s.r.o. si vyhrazuje právo měnit a upravovat obchodní a produktové informace, mimo jiné, specifikace, barvy a ceny modelů kdykoliv bez předchozího upozornění.


BJS-KOMPRESORY, spol. s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoliv případy, ztráty či škody, které mohou nastat v důsledku spoléhání se na jakékoliv informace poskytnuté na těchto stránkách. Informace obsažené na tomto webu jsou určeny pouze pro ČR a nemusejí splňovat zákony kterékoli jiné země.